SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
va`lross substantiv ~en ~ar val|­ross·enett stort säl­djur med nedåt­riktade betar och mustaschliknande bildningar över munnen före­kommande (fredat) i norra Stilla havet och Atlanten zool.valrossen rotade med sina betar efter sjö­borrar, musslor och snäckor på bottnenen valross kan vika in bak­benen under kroppen och förflytta sig bättre på land än en sälsedan 1611av nederl. walros med samma betydelse; jfr russ