publicerad: 2021  
valpskatt valp­skatten
valp|­skatt·en
substantiv
val`pskatt
var­dagligt, historiskt sär­skild skatt på värdepappers­handel in­förd under 1980-talet när vinsterna på så­dan verksamhet var mycket höga; nu­mera av­skaffad
LO-chefens kritik av de s.k. finans­valparna ledde till in­förandet av valp­skatten
belagt sedan 1987