SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
version [ver∫o´n] substantiv ~en ~er vers·ion·en(ngns) personlig(a) beskrivning av visst skeende baserad på egna upp­levelser, källor el. å­sikter, i mots. till an­dra beskrivningar vetenskapl.JFRcohyponymavfattning enligt den officiella versionen av­gick NN fri­villigtmorgon- och kvälls­tidningarna hade o­lika versioner av händelse­förloppetdom­stolen satte till­tro till huvud­vittnets versiono­lika versioner av den gamla folk­saganäv.personlig tolkning ibl. i annat framställnings­sätt JFRcohyponymfattning 3 instrumentalversionprosaversionscenversionNN:s version av ”Yesterday”en nutidsanpassad version av de grekiska hjälte­sagornaen filmatiserad version av romanenen förkortad version av artikelnäv. mera konkretsär­skild form av viss grund­typ JFRcohyponymvariant standardversionen om­arbetad version av pjäsenden billigaste versionen av modellen saknar ned­fällbart bak­säteen version (av ngt)sedan 1611ur medeltidslat. ver´sio ’över­sättning’, till ver´tere ’vända’; jfr vers; jfr äv. aversion, inversion, konvertera