SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
accesso´risk [aks-] adjektiv ~t ac·cess·or·isksom ut­gör ett (över­taligt) bi­hang i fackspråkl. samman­hangjur.han föddes med ett accessoriskt fingerspec. äv. jur.av­hängig accessorisk preskriptionaccessoriska mineralsemineral sedan ca 1840av nylat. accesso´rius ’som till­kommer som bi­hang’; jfr access