SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ackumulation [-∫o´n] substantiv ~en ~er ac·kumul·at·ion·enan­hopning geol.rum.spec. geol.process var­igenom löst material av­lagras ackumulation (av ngt)sedan 1900till ackumulera