SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aerob [aärå´bel.ärå´b] adjektiv ~t som fordrar till­gång till syre om organism el. process biol.kem.MOTSATSantonymanaerob aeroba bakterieraerob rening av avlopps­vattensedan 1903till aero- och grek. bi´os ’liv’