publicerad: 2021  
agenda agendan agendor
ag·end·an
substantiv
agen`da [ag-]
1 fast­ställd ordning för samman­träde el. annan samman­komst
en agenda (för något)
komma upp på agendan; stå på agendan; vara på agendan
äv. bildligt, spec. i ut­tryck för att något är aktuellt
flykting­frågorna måste sättas högre på den politiska agendan
spec. äv. med an­tydan om otillbörlig manipulation eller dylikt
en dold agenda; en hemlig agenda
belagt sedan 1903; 1650 i bet. 'kyrkohandbok'; 1990 i bildlig bemärkelse; av lat. agen´da, plur., 'vad som bör göras'; till agera
2 kalender för minneslistor
kontorsagenda
belagt sedan 1991