publicerad: 2021  
aktiemajoritet aktie­majoriteten aktie­majoriteter
aktie|­maj·or·itet·en
substantiv
[ak`tsie-]
majoritet av aktierna i visst före­tag särsk. om så­dan som inne­has av en person el. grupp
förvärva aktie­majoritet i ett före­tag
belagt sedan 1912