SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aktivite´t substantiv ~en ~er akt·iv·itet·enverksamhet som kräver aktivt del­tagande admin.af.psykol.tid.MOTSATSantonympassivitet 1 JFRcohyponymsysselsättning 1 aktivitetsstödallaktivitetelevaktivitetfritids­gården ställer upp med en rad aktiviteter för dem som är skol­ledigaäv.det att vara aktiv borg­mästaren ut­vecklade en febril aktivitetmedlems­antalet och aktiviteten har aldrig varit så stora som nuäv. i fråga om icke-mänsklig verksamhet(häftig) process vulkanens aktivitet av­stannadespec.(mått på) radio­aktiv sönderfalls­hastighet sedan 1720ur senlat. acti´vitas; jfr t. Aktivität, fra. activité och eng. activity