SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
all´tså adverb allt|­såsom följer av detta som nyss an­förts NollSYN.synonymföljaktligensynonymsåledes 2 för ett halvt sekel sedan, alltså på 1950-taletsidorna och vinklarna är lika stora, alltså är trianglarna kongruentade hade varit bort­resta och kunde alltså inte veta ngt om sakenäv. med förbleknad betydelse el. en­bart med funktion av utfyllnads­ordvard.du är ju knäpp alltsåofta spec. som in­ledning till (längre) yttrandeHur skulle du vilja beskriva situationen? – Alltså, till att börja med måste man förstå att ...sedan 1611Ordet alltså har genomgått en intressant betydelseutveckling och används sedan kanske 50 år, och i allt större utsträckning, för att markera att man påbörjar ett yttrande eller att man börjar utveckla en tankegång e.d. (Alltså, jag får ju säga att ...). Sådana ord kallas ibland diskursmarkörer. Den här användningen klandras ibland, särskilt när den förekommer i ungdomsspråk, men klart är att diskursmarkörer fyller en viktig funktion i kommunikationen. Samma användning av alltså (motsvarande ord) kan också noteras i danskan, norskan och tyskan.