SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
al`stra verb ~de ~t alstr·arfå att upp­stå om fysikaliskt fenomen, känsla e.d. (sällan konkret produkt) af.JFRcohyponymskapacohyponymproducera 1cohyponymframbringacohyponymgenerera genom friktionen alstras elektricitetvid strömgenomgång alstras värmestränga straff alstrar lätt hatalstra ngtsedan ca 1730Subst.:vbid1-102867alstrande, alstring