SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
amatö´r substantiv ~en ~er am·at·ör·enicke yrkesmässig ut­övare av viss verksamhet af.yrk.JFRcohyponymdilettant amatörfilmamatörfotografradioamatörhur man seglar över Atlanten som ren amatördet är svårt för en amatör att bedöma till­förlitligheten hos opinions­mätningarnaofta med ton­vikt på bristande skicklighet; spec. i ett skämtsamt ut­trycken glad amatörvad är det för amatörer som har lärt upp dig?i idrottssammanhang ofta med ton­vikt på liten el. ingen betalningdet var svenska amatörer mot kontinentala proffsidrotts­männen i de olympiska spelen är inte längre några snö­vita amatörerurspr.person med sär­skild känsla för viss verksamhet den som tolkar poesi till svenska, måste vara en amatör, en entusiast som inte tänker på egen vinningen amatör (på ngt)sedan 1780av fra. amateur med samma betydelse; till lat. ama´tor ’älskare’