SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
anciennite´t substantiv ~en anci·enn·itet·enprincip om före­träde vid ut­nämning på grund av fler tjänste­år äv. anv. i an­dra samman­hang samh.anciennitetsregeläv.(större) an­tal tjänste­år de måste ta hän­syn till NN:s anciennitetsedan 1723av fra. anciennité med samma betydelse, till ancien ’gammal’; besl. med ante-