publicerad: 2021  
andel an­delen an­delar
an|­del·en
substantiv
an`del
1 (relativ) delaktighet t.ex. i visst resultat genom viss prestation el. i före­tag genom satsat belopp
andelsbevis; andelsägare; aktieandel
en andel (av/i något)
en andel (av något)
en andel (i något)
en aktie är en an­del i ett före­tag; största an­delen i fram­gången har regissören
äv. om erhållet värde baserat på delaktigheten (sär­skilt vid vinst­delning)
han ska ha en större an­del av vin­sten efter­som han satsade mer
belagt sedan 1408 (kvittobrev på penningsumma utfärdat på Stegeborg av riddaren Jens Grym (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska andel; av lågtyska andel med samma betydelse; jfr ur­sprung till del
2 relativ mängd
andel (av något)
endast en liten an­del av styrelse­proffsen är kvinnor
belagt sedan 1823