publicerad: 2021  
position positionen positioner
pos·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 om­råde med väl­bestämt läge och begränsad om­fattning, där någon eller något befinner sig vanligen med tanke på de möjligheter detta läge erbjuder
anfallsposition
från sin position på taket hade han god över­blick
spec. sjö­fart
positionsbestämning
läsa av far­tygets position
spec. äv. astronomi en himla­kropps läge på himmels­sfären
bestämma solens position på himmelen
äv. om läge i förhållande till andra, sär­skilt i hastighets­tävling (ibland äv. om det bästa läget i viss situation)
hon hade en bra position omedelbart bak­om den ledande tyskan; han lyckades inte komma i position för att attackera
äv. bildligt, spec. social ställning, status
maktposition
en författare med en erkänd position; alla syskonen nådde fram­skjutna positioner i sam­hället
spec. äv. ståndpunkt
partiets position i energi­frågorna
belagt sedan 1795; av lat. posit´io 'ställning; läge', till po´nere 'ställa'; jfr ur­sprung till apposition, ponera
2 fotställning i klassisk balett
varje rörelse i klassisk balett skulle ut­gå från någon av de fem positionerna
ibland äv. om kropps­ställning i all­mänhet
hon satt obekvämt in­klämd i hörnet och bytte hela tiden position
belagt sedan 1782
3 militär försvarsställning
bataljonen lyckades hålla positionerna
äv. bildligt
flytta fram positionerna i debatten; partiet höll positionerna vid det senaste valet
belagt sedan 1758