SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ann`orledes adverb ann·or|­led·esannor­lunda ngt åld.Noll... om inte styrelsen beslutar annorledessedan mitten av 1300-taletÖstgöta-Lagenfornsv. annorledh(is), till annor, feminin­form, ’annan’ och ledh ’väg’; jfr annan, 2led 1