SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
apparition [-∫o´n] substantiv ~en ~er ap·par·it·ion·enyttre egenskaper som ut­seende och upp­trädande (hos person) admin.med.JFRcohyponym2yttre med sin syd­ländska apparition gjorde hon ett exotiskt in­trycksedan 1862av fra. apparition med samma betydelse; till lat. appare´re ’synas, visa sig’; jfr transparang