publicerad: 2021  
apparatjik apparatjiken, plural apparatjiker äv. apparatjiks
ap·para·tjik·en
substantiv
[-at´çik]
ned­sättande person som gör karriär in­om en parti­apparat och är ute­slutande in­riktad på detta och föga intresserad av visioner, ideologi etc.; särsk. (förr) om så­dan person i kommunistparti
presidenten beskrevs som en apparatjik av Brezjnevs typ
belagt sedan 1952; av ry. apparattjik, av apparat och den person­betecknande ändelsen -tjik