publicerad: 2021  
arbeta arbetade arbetat
verb
ar`beta
1 ut­föra vissa upp­gifter eller tjänster mot betalning mest i försörjnings­syfte och vanligen in­om ramen för an­ställning eller dylikt
någon arbetar (med någon/något) (för/hos någon/något)
någon arbetar (med någon) (för någon)
någon arbetar (med någon) (för något)
någon arbetar (med någon) (hos någon)
någon arbetar (med någon) (hos något)
någon arbetar (med något) (för någon)
någon arbetar (med något) (för något)
någon arbetar (med något) (hos någon)
någon arbetar (med något) (hos något)
någon arbetar (som något) (för/hos någon/något)
någon arbetar (som något) (för någon)
någon arbetar (som något) (för något)
någon arbetar (som något) (hos någon)
någon arbetar (som något) (hos något)
arbeta (på) hel­tid; arbeta (på) del­tid; arbeta på ackord; arbeta hem­ifrån; arbeta med barn; hon arbetar in­om sjuk­vården; hon arbetar med budget­frågor hos kommunen; han arbetar som enhetschef för mottagnings­enheten; när han pensionerades hade han arbetat 40 år i samma före­tag
äv. ut­vidgat ut­föra vissa upp­gifter eller tjänster utan betalning
arbeta ideellt; en humanitär organisation som arbetar med att hjälpa lokal­befolkningen i konflikt­drabbade regioner
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska arbeida, arbeta; till arbete
2 ut­föra handlingar eller rörelser som till­sammans fram­bringar något resultat av konkret el. abstrakt slag; om person, organisation eller dylikt
någon arbetar (för/med/på något/att+verb)
någon arbetar (för något)
någon arbetar (för att+verb)
någon arbetar (med något)
någon arbetar (med att+verb)
någon arbetar (något)
någon arbetar (på att+verb)
arbeta i träd­gården; arbeta för en bättre fram­tid för barnen; flera specialister arbetar med att lösa problemet; han arbetar på en ny roman
spec. bemöda sig
hon arbetade med att få bort ogräset
ofta med ton­vikt på resultatet vanligen med partikel, t.ex.fram, ihop, ut
någon arbetar (fram/ihop/ut något)
någon arbetar (fram något)
någon arbetar (ihop något)
någon arbetar (ut något)
arbeta ut en plan; arbeta fram ett förslag; han har arbetat ihop mer än 10 000 kronor under sommaren
äv. om maskin eller dylikt
motorn arbetade lugnt och regel­bundet
belagt sedan 1457 Stockholms stads privilegiebref
3 (med kraft) behandla någon form av material
någon arbetar något
arbeta degen i tio minuter
sär­skilt med ton­vikt på den yttre formen vanligen perfekt particip
något är arbetat
hals­bandet är vackert arbetat; arbetat guld; ett etui i arbetat trä
belagt sedan 1648
arbetaarbetande