publicerad: 2021  
arbetsförmedling arbets­förmedlingen arbets­förmedlingar
arbets|­för·medl·ing·en
substantiv
ar`betsförmedling
vanligen bestämd form sing. institution som an­visar arbete åt arbets­sökande och arbets­kraft till lediga arbeten
man måste vara an­mäld på arbets­förmedlingen för att få arbetslöshets­ersättning
nu­mera äv. om en statlig myndighet som er­sätter arbetsmarknads­styrelsen och arbetsmarknads­verket vanligen bestämd form sing. och med versal
belagt sedan 1902; den nuvarande myndigheten inrättades 2008