publicerad: 2021  
arbetsläger arbetslägret, plural arbets­läger, bestämd plural arbetslägren
arbets|­lägr·et
substantiv
ar`betsläger
läger för till­fällig placering av arbets­kraft särsk. om fång­läger för hårt straff­arbete
Stalins arbets­läger
belagt sedan 1933