publicerad: 2021  
erfarenhet erfarenheten erfarenheter
er·far·en·het·en
substantiv
[e`r-] el. `r-]
det att ha (lång­varigt) ut­övande av någon verksamhet bak­om sig och att kunna ut­nyttja detta
arbetslivserfarenhet; chefserfarenhet; lärarerfarenhet
erfarenhet (av någon/något/att+verb)
erfarenhet (av någon)
erfarenhet (av något)
erfarenhet (av att+verb)
bred erfarenhet; stor erfarenhet; gedigen erfarenhet; mång­årig erfarenhet; de sökande bör ha praktisk erfarenhet av administrativt arbete
äv. det att ha upp­levt något
livserfarenhet; världserfarenhet
göra en erfarenhet; vi vet av erfarenhet att hon all­tid säger nej
äv. om händelse, upp­levelse eller dylikt som gör någon erfaren
en nyttig erfarenhet; en dyr­köpt erfarenhet; vi får hoppas att hon lär sig av erfarenheten; en restaurang som han har dåliga erfarenheter av
belagt sedan 1682