SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betstid substantiv ~en ~er arbets|­tid·enfast­ställd tid då arbete på­går på viss arbets­plats arb.samh.tid.flexibel arbetstidpå betald arbetstidunder ordinarie arbetstid(på/under) arbetstidobekväm arbetstidarbets­tid som ligger (betydligt) utan­för normal kontors­tiddvs. vanl. på kvällar el. helgerfacket fram­förde krav på att reformera ersättningarna för o­bekväm arbets­tid reglerad arbetstidarbets­tid vars längd är fixeradde hade fackligt reglerad arbets­tid sedan 1755