publicerad: 2021  
arbetstidsförkortning arbetstids­förkortningen arbetstids­förkortningar
arbets·tids|­för·kort·ning·en
substantiv
ar`betstidsförkortning
förkortning av (vecko)arbets­tid
facket ville förhandla med arbets­givarna om en arbetstids­förkortning
belagt sedan 1965