publicerad: 2021  
arktisk arktiskt arktiska
arkt·isk
adjektiv
ar´ktisk
som har att göra med jordens nordligaste delar
den arktiska tundran
belagt sedan 1822; av grek. arktikos´ med samma betydelse; till Ar´ktos 'Stora björnen (stjärn­bilden)'