SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
asp substantiv ~en ~ar asp·en1ett hög­växande träd med smal gles krona och runda lätt­rörliga blad och med sprött virke som bl.a. an­vänds till tänd­stickor bot.rum.skogsbr.äv. om mot­svarande virkesedan 1345 (i ort­namn)öppet brev utfärdat av lagmannen i Östergötland Knut Jonsson (Svenskt Diplomatarium)fornsv. asp; gemens. germ. ord; jfr äsping 2en silver­färgad karp­fisk med rödaktiga fenor och ut­skjutande under­käke zool.sedan 1622till asp 1 (efter färgen)