SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
auktionera [-∫one´ra] verb ~de ~t aukt·ion·er·arvanligen med partikel, särsk.bort, ut sälja genom auktion handel.huset auktionerades bortäv. ngt ut­vidgatsälja till högst­bjudande äv. indirektlämna till försäljning på auktion man auktionerade ut döds­boets bibliotekäv. i fråga om liknande förfarande, då spekulanterna erbjuder sig att sköta viss syssla mot så liten ersättning som möjligtmest histor.de föräldra­lösa barnen auktionerades bortauktionera (bort/ut) ngn/ngtsedan 1674Subst.:vbid1-108714auktionerande, vbid2-108714auktionering; auktion