SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vhåll substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en av|­håll·eti vissa ut­tryck an­ordning som minskar belastningen vid firning av tunga före­mål t.ex. en båt tekn.ta avhåll runt pollarensedan 1796till ett äldre verb av­hålla med mot­svarande bet.