SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1a`vsky verb ~dde ~tt, pres. ~r av|­skyrkänna mycket stark mot­vilja mot psykol.JFRcohyponymhata han avskyr att förloraden all­mänt avskydde diktatornavsky ngn/ngt/att+V/SATSavsky ngn/ngt som pestenav­sky ngn/ngt intensivthon av­skyr sur­strömming som pesten sedan 1794till 2avsky Subst.:avsky
2a`vsky substantiv ~n av|­skynmycket stark mot­vilja ibl. moraliskt betingad admin.psykol.JFRcohyponymvämjelsecohyponymavsmakcohyponymovilja stark avskyen massaker som väckte avsky världen överfolket visade sin avsky mot ockupations­maktenavsky (för/mot ngn/ngt/att+V)sedan 1699efter lågty. abschuw, ty. Abscheu med samma betydelse; jfr 3sky