publicerad: 2021  
avverka avverkade avverkat
verb
a`vverka
1 full­ständigt genom­föra verksamhet eller dylikt
någon avverkar något
hon av­verkade sträckan Haparanda–Ystad på 14 dagar; halva höst­terminen hade nu av­verkats
belagt sedan 1807; jfr ur­sprung till verka
2 hugga ner träd i visst om­råde; mest i syfte att tillgodo­göra sig virket
avverkare; avverkning
någon avverkar något
flera kvadrat­kilometer skog har av­verkats
äv. med av­seende på träd hugga ner (i stor mängd)
belagt sedan 1825
avverkaavverkande