publicerad: 2021  
avvaktan ingen böjning
av|­vakt·an
substantiv
a`vvaktan
sär­skilt i ett ut­tryck väntan på lämpligt till­fälle
i avvaktan på något
det är bäst att ligga lågt i av­vaktan på affärens ut­gång
belagt sedan 1799