publicerad: 2021  
avyttra avyttrade avyttrat
verb
a`vyttra
göra sig av med ägande­rätten till något, vanligen genom att sälja; särsk. med av­seende på mer värde­full egendom el. varu­mängd
någon avyttrar något
egendomen får inte av­yttras förr­än år 2040
belagt sedan 1769; efter tyska entäußern med samma betydelse
avyttraavyttrande, avyttring