publicerad: 2021  
basse bassen bassar
bass·en
substantiv
bass`e
ålderdomligt el. ned­sättande menig värn­pliktig
ur­sprungligen ohyfsad man eller pojke
belagt sedan 1821 (i bet. 'ohyfsad man'); 1920 om värnpliktig; jfr fornsvenska basse 'vildgalt'; sv. dial. även 'stor oxe; grovt vuxen karl'; jfr ur­sprung till bjässe