publicerad: 2021  
1röst rösten röster
röst·en
substantiv
1 (visst) sätt att an­vända det mänskliga organ som fram­bringar ljud vanligen för tal el. sång
röstorgan; röstresurs; röststyrka; basröst; sångröst
en vacker röst; en svag röst; en pipig röst; en grov röst; sänka rösten; höja rösten; tala med hög röst
en stark röst; hon svarade med ovänlig röst; först blev hon hes och sen tappade hon rösten; rösten darrade av upp­hetsning
ofta sär­skilt med tanke på sång­rösten (som konstnärligt uttrycks­medel)
sopranens underbart vackra röst; han sjunger gärna trots att han inte har någon röst
äv. med ton­vikt på ljudet som fram­bringas
barnröst; kvinnoröst; mansröst
en spök­lik röst; en kvävd röst; hennes röst dog bort
äv. om person som är känd genom sin röst vanligen i sammansättn.
äv. bildligt, spec. om tanke, sam­vete eller dylikt
lyssna till sin inre röst
spec. äv. med om åsikts­yttring eller dylikt
allt fler röster höjdes för en alkohol­ransonering
en ropandes röst i öknen en som ensam och förgäves talar om eller varnar för något
hus­bondens röst an­visningar av auktoritetel. över­ordnad eller dylikt: tv-kanalen är på­fallande en­sidig i sin nyhets­rapportering vilket väcker miss­tankar om hus­bondens röst
höra röster ha röst­hallucinationerhan hörde röster, kände sig förföljd och talade osammanhängande
sprucken röst röst med ojämn klangofta på grund av sinnes­rörelse: hon sjunger fort­farande gärna om än med en allt­mer sprucken röst; det blev en flicka, ut­brast han med sprucken röst
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska röst; besläktat med isl. raus 'prat; skryt'; av ljud­härmande urspr.
2 möjlighet för (viss) person eller part att välja att stödja något alternativ vid ett val vilken mot­svarar den enhet som an­vänds för att mäta valresultat
lägga sin röst; av­ge sin röst; en man, en röst; en A-aktie ger tio röster på bolags­stämman
äv. om resultat av sådant en­skilt väljande
rösträkning; jaröst; nejröst; utslagsröst
en blank röst; räkna röster
lägga ner sin röst av­stå från att röstahon lade ner sin röst efter­som hon inte trodde på majoritetens förslag
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Södermanna-Lagen