SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bedri´va verb bedrev bedrivit bedriven bedrivna, pres. bedriver be·driv·ervara i verksamhet med yrkes­arbete, produktion, förvaltning etc. admin.JFRcohyponymutövacohyponymidka bedriva fiskebedriva forskningbedriva studierbedriva försöks­verksamhetbedriva socialt fält­arbetebedriva ngtsedan 1430Själens tröstfornsv. bedriva; av lågty. bedriven med samma betydelse; till 1driva Subst.:vbid1-115028bedrivande