publicerad: 2021  
befallning befallningen befallningar
be·fall·ning·en
substantiv
befall´ning
order
en befallning (om något/att+verb/sats)
en befallning (om något)
en befallning (om sats)
en befallning (om att+verb)
en befallning (att+verb/sats)
en befallning (sats)
en befallning (att+verb)
ge en befallning; lyda en befallning; åt­lyda en befallning; mordet ut­fördes på befallning av maffia­ledaren; kunskap upp­står inte på befallning
belagt sedan 1436 (uppbudsbrev på hemman i finska Borgå (Arwidsson)); fornsvenska befalning