publicerad: 2021  
befattning befattningen befattningar
be·fatt·ning·en
substantiv
befatt´ning
1 an­ställning som är in­rättad för viss funktion in­om myndighet, organisation, före­tag etc.
chefsbefattning; lärarbefattning
en befattning (som någon)
en hög befattning; till­träda en befattning; inne­ha en befattning; an­talet kvinnor i ledande befattningar har blivit fler; efter att dömts för bokförings­brott fick han lämna sin befattning som chef för av­delningen
belagt sedan 1818; till befatta (sig)
2 knappast plur.; i vissa ut­tryck det att låta något bli före­mål för sin verksamhet eller dylikt ofta något mindre önsk­värt etc.
ta befattning med något/någon
ta befattning med någon
ta befattning med något
ta befattning med hushållsavfall; ta befattning med narkotika
belagt sedan 1789