publicerad: 2021  
befatta sig befattade befattat
verb
befatt´a sig
låta (något) bli före­mål för sin verksamhet mest med av­seende på sådant man inte vill syssla med
någon befattar sig med någon/något
någon befattar sig med någon
någon befattar sig med något
hon vägrade att befatta sig med det extremistiska partiet
belagt sedan 1487–91 (Ett forn-svenskt legendarium); fornsvenska befata sik; av lågtyska sik bevaten, eg. 'in­veckla sig i något'
befatta sigbefattande