publicerad: 2021  
beediga beedigade beedigat
verb
bee´diga
vanligen perfekt particip försäkra med ed i juridiska samman­hang
något är beedigat
ett beedigat vittnes­mål
belagt sedan 1624; av tyska beeidigen; till 1ed!!
beedigabeedigande