publicerad: 2021  
beklaglig beklagligt beklagliga
be·klag·lig
adjektiv
bekla´glig
som måste beklagas särsk. om handling, förhållande eller dylikt
felet upp­kom genom ett beklagligt miss­tag; det in­träffade är djupt beklagligt
belagt sedan 1740