publicerad: 2021  
beklaga sig beklagade beklagat
verb
bekla´ga sig
ut­trycka klago­mål
någon beklagar sig (över något/sats)
någon beklagar sig (över något)
någon beklagar sig (över sats)
hon beklagade sig över polisens bemötande
belagt sedan 1559
beklaga sigbeklagande