SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bel can´to el. belcan´tobelcan´to substantiv, ingen böjning, neutr. sång­stil som är in­riktad på vacker ton­bildning ofta i mots. till dramatisk el. expressiv sång­stil musiksedan 1924av ita. bel canto med samma betydelse, eg. ’vacker sång’; jfr chanson, kantat, kantor