publicerad: 2021  
beställtryck beställ­trycket, plural beställ­tryck, bestämd plural beställ­trycken
be·ställ|­tryck·et
substantiv
beställ`tryck
möjlighet till tryckning direkt på beställning (i önskat an­tal exemplar) av digitalt lagrad bok eller dylikt
belagt sedan 1998