publicerad: 2021  
bevåg ingen böjning, neutrum
be·våg
substantiv
bevå´g
på eget bevåg på eget initiativ och an­svarhon över­satte boken på eget bevåg utan stöd från något förlag
belagt sedan 1620; av lågtyska bewach 'övertänkande'; besläktat med tyska bewegen 'över­tänka'; jfr ur­sprung till väga 1