publicerad: 2021  
bröd brödet, plural bröd, bestämd plural bröden
bröd·et
substantiv
ett grund­läggande livs­medel som fram­ställs av mjöl från säd och dylikt, vanligen till­sammans med jäst; vanligen föga sötat
hårt bröd
mjukt bröd; vitt bröd; rostat bröd; hem­bakat bröd; ny­bakat bröd; färskt bröd; fyra skivor bröd
äv. om en­staka limpa el. kaka el. skiva bröd
en smörgås­tårta gjord på vitt bröd
äv. bildligt något hög­tidligt uppehälle
vårt dagliga bröd; tjäna sitt bröd
äv. om sötare bröd, kaka eller dylikt till kaffe
bröd och skåde­spel materiella för­måner och under­hållningofta (förr) för att behålla makten: kritikerna tyckte att regeringen och dess stöd­partier ut­lovade bröd och skåde­spel åt folket
den enes död, den andres bröd se död
ge/bjuda bagar­barn bröd se bagarbarn
(leva) på vatten och bröd se vatten
ta brödet ur munnen på någon beröva någon leve­brödetstruktur­omvandlingen tog brödet ur munnen på många an­ställda
belagt sedan slutet av 1200-talet; 1526 i bildlig bemärkelse (Westgöta-Lagen); fornsvenska bröþ; gemensamt germanskt ord, trol. urspr. 'ngt jäst'; trol. besläktat med 2brygga 1