publicerad: 2021  
bräss brässen
bräss·en
substantiv
en körtel i bröst­hålan hos människan och ryggrads­djuren, som tillbaka­bildas med åren och an­ses ha betydelse för till­växt och immunitet
SYN. thymus
äv. om mot­svarande mat­rätt
belagt sedan 1730; sv. dial. bres, briss; trol. lån från tyskan; jfr modern tyska Bries '(kalv)bräss'