publicerad: 2021  
bräsma bräsman bräsmor
bräsm·an
substantiv
bräs`ma
typ av kors­blommig ört med vanligen par­bladiga blad och vita, ljusröda eller violetta blommor ofta växande i fuktig mark
bäckbräsma; lundbräsma; ängsbräsma
belagt sedan 1792; till sv. dial. brasma 'braxen'; jfr ur­sprung till braxen, brosme