SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bygg`ande substantiv ~t bygg·and·etfram­ställning av byggnad(er) tid.JFRcohyponymbyggnationcohyponymbygge bostadsbyggandeett massivt byggande av bo­sättningar på Västbankende vill få till stånd ett ökat byggande av hyres­rätteräv. bildligtbyggandet av en bättre fram­tidbyggande (av ngt)sedan 1850