publicerad: 2021  
dörr dörren dörrar
dörr·en
substantiv
vertikal (svängbar eller skjutbar) skiva eller dylikt för till­slutning av in­gång till en byggnad eller för till­slutning av förbindelse in­om i en byggnad
dörrhandtag; bakdörr; entrédörr; innerdörr; köksdörr; skjutdörr; ytterdörr
knacka på dörren; banka på dörren; öppna dörren; stänga dörren; låsa dörren
dörren (till något)
lämna dörren olåst; dörren stod på glänt; dörren till kläd­kammaren knarrar; dörren mellan köket och vardags­rummet behöver målas
äv. om liknande an­ordning för till­slutning av skåp, garderober m.m.
bildörr; garderobsdörr
äv. om själva öppningen och om­rådet om­kring
värden stod i dörren och hälsade dem väl­komna; de gick från dörr till dörr och samlade pengar
äv. bildligt, sär­skilt i ut­tryck för invit till kontakt (el. mot­satsen)
lämna dörren öppen för förhandlingar; den öppna dörrens politik; i och med den fällande domen stängdes många dörrar för henne
bak­om lyckta/slutna dörrar i en­skildhethur sam­talen har löpt bak­om slutna dörrar kan man bara gissa
dörr i dörr som närmaste grannehon bor dörr i dörr med sin bror; de väl­kända butiks­kedjorna ligger dörr i dörr med lokala design­butiker och kaféer
knacka dörr gå från dörr till dörr och söka upp folki visst ärende: många juniorer knackar dörr och säljer lotter för att samla in pengar
slå in öppna dörrar bevisa något själv­klartel. an­gripa något som alla redan in­ser är fel­aktigt: många tycker att politikerna slår in öppna dörrar när de kräver en värdighets­garanti för äldre­vården
sopa/hålla rent fram­för egen dörr först rätta sina egna felpolitikerna måste sopa rent fram­för egen dörr om de ska vara tro­värdiga in­för väljarna
stå för dörren ur­sprungligen biblisktvara nära före­ståendegår förslaget igenom står stora förändringar för dörren
visa någon på dörren köra ut någonhan blev visad på dörren efter att ha bråkat med restaurangpersonalen
belagt sedan senare hälften av 1100-talet (runristat järnbeslag på kyrkdörr, Hörsne, Gotland (Sveriges runinskrifter)); runform tur, fornsvenska dyr; all­mänt indoeur. ord, urspr. 'dörröppning'