SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
da`tamaskin substantiv ~en ~er data|­mask·in·enan­ordning som på elektronisk väg, med hjälp av program, kan lagra, sortera och ut­föra beräkningar på stora mängder upp­gifter som kan ut­tryckas som tal­värden på förhållandevis mycket kort tid databehandl.SYN.synonymdator en datamaskin består av central­enhet och kring­utrustningdatamaskinerna blir hela tiden både kompaktare och snabbareservice­kostnaderna för datamaskinensedan 1957